کد خبر: 11358
1402/11/28 - 12:56


رئیس کانون زنان بازرگان استان زنجان:

حجم فعالیت بانوان در اقتصاد استان زنجان از حد متوسطی برخوردار است

رئيس کانون زنان بازرگان استان زنجان گفت: حجم فعاليت بانوان در اقتصاد استان زنجان از حد متوسطی برخوردار است اما اين ظرفيت با ايجاد بستر اساسی و تدوين زيرساخت‌های مناسب می تواند تقويت شود

پایگاه خبری صدای زنجان
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئيس کانون زنان بازرگان استان زنجان گفت: حجم فعاليت بانوان در اقتصاد استان زنجان از حد متوسطي برخوردار است اما اين ظرفيت با ايجاد بستر اساسي و تدوين زيرساختهاي مناسب ميتواند تقويت شود.

پريوش محمدي  با اشاره به نقش بانوان و تاثير فعاليتهاي آنان در رشد و توسعه فضاي اقتصادي، اظهار کرد: حجم فعاليت بانوان در اقتصاد استان زنجان از حد متوسطي برخوردار است اما اين ظرفيت با ايجاد بستر اساسي و تدوين زيرساختهاي مناسب ميتواند تقويت شود به نحوي که حتي بانوان روستايي نيز بتوانند از فرصت مشارکت کاربردي و قوي برخوردار باشند.

وي درک صحيح جامعه، بهويژه نهادها و سازمانهاي اقتصادي در خصوص تاثير مشارکت بانوان در مبحث اقتصاد را موضوعي مهم تلقي کرد و گفت: ايجاد توسعه پايدار در گرو ژرفانديشي درباره فعاليتهاي اقتصادي متناسب با روحيات مردان و زنان در يک جامعه است و هر چقدر جامعه از نيروي انساني خود چه مرد و چه زن به درستي بهرهبرداري کند، متضمن خلق ارزش و توسعه پايدارتر ميشود. اين فعال اقتصادي با اشاره به فعاليتهاي انجام شده توسط کانون زنان بازرگان استان زنجان طي سالهاي گذشته و  برنامههاي اين کانون براي آينده، عنوان کرد: ساماندهي و توانمندسازي زنان در حوزه اقتصاد يکي از برنامههاي اصلي اين تشکل است.

محمدي ادامه داد: کانون زنان بازرگان در نظر دارد تا با شناسايي زنان مستعد و فعال در حوزههاي اقتصادي و تشکيل بانک اطلاعاتي، زمينه ورود اين افراد به عرصههاي مختلف کسب و کار بهويژه فعاليتهاي تجاري را فراهم کند. وي گسترش تفکر و تقويت روحيه کارآفريني زنان بازرگان  و پيگيري مجدانه جهت رفع مشکلات اين قشر را نيز از ديگر برنامههاي اين کانون برشمرد و اظهار کرد: آموزش بهعنوان يکي از ارکان اصلي تحقق اهداف اقتصادي، شبکهسازي و ايجاد ارتباط مطلوب با دستگاههاي ذيربط از ديگر برنامههاي اين کانون است که بخشي از آن اجرايي و بخش ديگري نيز در دست اجراست. رئيس کانون زنان بازرگان استان زنجان با بيان اينکه در حال حاضر تعدادي از بانوان فعال اقتصادي از سوي اين کانون در استان زنجان شناسايي و به عضويت کانون نيز درآمدهاند، تصريح کرد: بهروز بودن اعضا، آشنايي با مباحث جديد اقتصادي و آگاهي از بخشنامهها و قوانين از جمله موضوعات مهم جاري در اين کانون است که به صورت مستمر و برنامهريزي شده در طول هفته به آن پرداخته ميشود. محمدي همياري و همراهي دستگاهها و نهادهاي اقتصادي را يکي از مهمترين موارد در تحقق مشارکت مطلوب بانوان عنوان کرد و افزود: گسترش فعاليتهاي کانون زنان بازرگان استان زنجان با کمک ساير دستگاهها و نهادها ميتواند سهم استان از اقتصاد را افزايش دهد.

وي به ويژگيها و خصوصيات زنان و مردان و اثرات آنها در فعاليتهاي اقتصادي اشاره کرد و گفت: بايستي تفاوت نگرش مردان و زنان به موضوعات، نقطه انفصال و شکاف درنظر گرفته نشود بلکه برعکس، به عنوان مرکز اصلي تبيين راهکارها و برنامهها در راستاي بهبود فضاي اقتصادي تلقي شود.

اقدام کننده: ایرج_رفیعی

صدای زنجانزنان کارمشارکت بانواناقتصاد
sedayezanjannews.ir/nx11358


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»