کد خبر: 4692
192
1399/08/07 - 9:35


آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال منقول مربوط به کلاسه 9800029

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال منقول مربوط به کلاسه 9800029

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9800029 یک دستگاه  اتومبیل به شماره پلاک انتظامی 87 ایران 523 س 31 ، نوع سواری ، سیستم پراید ، تیپ جی تی ایکس آی ، مدل 1383 ، رنگ مشکی متالیک ، استهلاک طبیعی سی ان جی تعمیرگاهی ، شماره موتور :M13.890555 ، شماره شاسی : S1412283277594  متعلق به آقای محمد رضا مرادخانی بازداشت شده و ( واقع در زنجان جاده بیجار- پارکینگ زنجان ) در فضائی کاملا باز بدون محافظ و غیر مسقف توقیف می باشد . در لحظه  بازدید از وسیله موصوفه ضمن روشن کردن موتور بازدید و تست فنی سیستم قوای محرکه و بازدید مرئی از آن موتور خودرو موصوفه با کمبود آب در رادیاتور و روغن موتور با کیفیت پایین در حال بهره برداری بوده و دسته دنده و لیور دنده خلاصی بیش از حد می باشد . خودرو با سوخت سی ان جی و بنزین و سیستم سی ان جی تعمیرگاهی با دو مخزن و ریگلاتور می باشد . سطوح اتاق و بدنه دارای سابقه خوردگی و دور تا دور سابقه رنگ آمیزی دارد. شیشه جلو ترک خوردگی لاستیک ها مستعمل دارای زاپاس جک و آچار چرخ بوده تودورزی ها نامطلوب ، قفل درب جلو چپ فاقد قفل و دارای لهیدگی باتری خراب با کمک باتری استارت زده شد فاقد پنل سیستم صوتی خطر عقب راست ترک خوردگی بوده در مجموع خودرو در ردیف خودرو در حال بهره برداری قرار دارد ( اسناد و مدارک خودرو در دسترس نبوده خرید و فروش این نوع وسایط و مسبوق به سابقه آن مشروط به نداشتن موانع قانونی و توانایی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی می باشد. که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 310.000.000 ريال ارزیابی شده و به موجب نامه وارده بستانکار به شماره 85009518-99.07.15 فاقد پوشش بیمه ای می باشد.از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99.08.26 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگر کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 310.000.000 ريال ( سیصد و ده میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود .متقاضیان خرید 10 درصد از مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی با شناسه ملی 14007196437در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان کارسازی نموده و آن را ارائه و ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . وکلیه هزینه های قانونی مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است. ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ 1399.08.07

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4692
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»