کد خبر: 4435
235
1399/07/05 - 14:8


آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده خودرو ( سند ذمه ) پرونده اجرایی کلاسه 9900037

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق یک دستگاه اتومبیل به شماره پلاک انتظامی 87 ایران715 ص 66 سیستم پژو ، تیپ 206 SD-TUS  مدل 1398 ، رنگ سفید روغنی ، استهلاک در حد نو ، شماره موتور 0061510B167 شماره شاسی NAAP41FE9KJ364970  متعلق به مرحوم آقای محمد مشیری بازداشت شده و واقع در در زنجان جاده تهران روبروی گمرک پارکینگ حامد که طبق نظر کارشناس رسمی خودرو در محل پارکینگ یاد شده در فضائی کاملا باز بدون محافظ و غیر مسقف بازدید و خودرو در لحظه بازدید از خودرو موصوفه ضمن بازدید فنی و کنترل های لازم بعمل آمده از سیستم قوای محرکه با کارکرد و پیمایش 1187 کیلومتر سطوح اتاق دور تا دور در حد مطلوب بدون خط و خش و خوردگی با وضعیت مطلوب بوده تزئینات و تجهیزات تکمیلی اعم از چراغ های جلو و عقب شیشه ها و سیستم صوتی با مانیتور و دوربین دنده عقب ، تودوزی با روکش ، جرم سیاه رنگ ، آینه ها سالم ، دارای آنتن سقف ، لاستیک ها و زاپاس در حد نو با مارک بارز و قالباق چرخ ها در مجموع خودرو با کارکرد خیلی کم باتوجه به مطالب ارائه شده در ردیف خودروهای در حال بهره برداری قرار دارد خودرو دارای بیمه شخص ثالث تاریخ انقضای آن منتهی به مورخه 99/05/14 از سوی شرکت بیمه آسیا می باشد که خودرو برابر نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/852/000/000 ريال ( یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون ريال ) ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 مورخ 99/07/20 روز یکشنبه در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/852/000/000 ريال ( یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون ريال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد( ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک بین بانکی با شناسه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد . و برابر اعلام بستانکار بشماره وارده 85008520 99/6/30 خودروی مذکور فاقد بیمه شخص ثالث بوده و دارای بیمه بدنه تا تاریخ 99/6/26 ( بیمه ایران ) می باشد.

تاریخ انتشار : روز سه شنبه مورخ 1399/07/08

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4435
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»