کد خبر: 4937
207
1399/09/22 - 14:4


آگهی مزایده اموال غیرمنقول

پرونده اجرایی کلاسه 9800392

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9800392 چهارده شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 997 اصلی بخش دو زنجان به نشانی زنجان خیابان توحید نبش بن بست عسگری پلاک 313( سهم الارث مرحوم آقای اصغر گلابی آذر ) که سند آن بنام مرحوم اکبر گلابی آذر ثبت و صادر  شده است . برابر بازداشت نامه شماره 85001063 98.03.28 در قبال طلب خانم معصومه پیری به استناد سند شماره 5050-77.06.21 اداره اجرای اسناد رسمی بازداشت گردیده است حدود و مشخصات ششدانگ پلاک مذکور برابر اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو زنجان : شمالا به شارع عام . شرقا اول دیواریست بدیوار عمارت شماره 999 دوم به دیوار عمارت نامبرده سوم دو قسمت بدیوار اشتراکی با عمارت نامبرده جنوبا به عمارت شماره 996 غربا شارع عام که طبق نظر کارشناس رسمی مطابق متر کشی های صورت گرفته حدود زمین : شمالا بطول 13.67 متر به خیابان توحید ( دارای 4 باب و 4 دهنه مغازه ) بطول 6.58 متر به پلاک مجاور جنوبا : بطول 13.35 متر به پلاک مجاور غربا بطول 9.40 متر به بن بست مساحت عرصه با در نظر گرفتن اندازه های متر کشی شده تقریبا 108 متر مربع می باشد در عرصه این پلاک ، اعیانی با سیستم سازه ای اسکلت فلزی و سقف تیر آهن و طاق ضربی در 3 طبقه همکف و اول با قدمت بیش از 40 سال احداث شده است. اعیانی های همکف شامل 4 باب و 4 دهنه مغازه از سمت شمال و یک راه پله از سمت غرب و طبقه اول شامل یک واحد مسکونی و راه پله به مساحت حدودی 119.75 متر مربع و یک واحد به مساحت تقریبی 41 متر مربع در طبقه دوم می باشد.

همکف ، مغازه ها به ترتیب از سمت شرق به غرب :

1-مغازه نانوائی : به مساحت مفید 24.80 متر مربع و ارتفاع 4.10 متر به انضمام 8 متر مربع بالکن به ارتفاع 1.77 متر که دیوار تا زیر سقف با کاشی و کف با موزائیک و سقف اندود گچی و درب آهنی به انضمام کرکره گالوانیزه موجدار دستی است.

2- مغازه سپر سازی : به مساحت مفید 23.50 متر مربع و ارتفاع 4.10 متر که دیوارها و سقف با اندود گچی و کف با بتن پوشش داده شده است . یک درب فلزی که به راه پله و یک چشمه سرویس بهداشتی متصل می گردد. مغازه دارای کرکره گالوانیزه موجدار دستی می باشد.

3- مغازه قفل سازی : به مساحت مفید 12.15 متر مربع و ارتفاع 4.10 متر به انضمام بالکن پیش ساخته فلزی به مساحت 5.40 متر مربع که دیوار و سقف با اندود گچی و کف موزائیک و درب آلومینیومی به انضمام کرکره گالوانیزه موجدار دستی است .

4- مغازه برنج و حبوبات فروشی : به مساحت 14.80 متر مربع با سقف و دیوارها از جنس اندود گچی و با کف موزائیک فرش شده است . نوع درب ورودی مغازه آلومینیومی به انضمام کرکره گالوانیزه موجدار دستی می باشد.

طبقه اول: مسکونی شامل :

الف ) طبقه اول با پیشروی حدود 80 سانتی متر به سمت خیابان توحید ، شامل یک واحد مسکونی دارای 4 اتاق ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام می باشد. نازک کاری داخلی با توجه به قدمت بنا ، دیوارها و سقف اندود گچ سفید کاری شده و رنگ مستعمل و کف اندود گچ و خاک و نوع پنجره ها آلومینومی و نوع درب های داخلی چوبی با پارچوب فلزی و رنگ آمیزی شده و راه پله با سنگ پله و حفاظ نرده فلزی و پاگرد ورودی با موزائیک و سقف و دیوارها با اندود گچ سفید کاری شده و راه دسترسی از سمت بن بست توسط یک درب فلزی نفر رو میسر می گردد . ساختمان فاقد نما سازی و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد.

ب) در طبقه دوم یک واحد به مساحت تقریبی 41 متر مربع واقع شده است.به موجب گزارش شماره 85009087-99.0708 مامور اجرا پلاک مذکور به صورت مسکونی و تجاری بوده و مغازه ها در دست مستاجر می باشد و در یکی از واحدهای مسکونی یکی از وراث ساکن و دیگری خالی می باشد.

ملک دارای 3 انشعاب برق تک فاز 2 انشعاب آب 2 انشعاب گاز می باشد.که برابر نظر هیئت کارشناس با امعان نظر به توضیحات صدرالاشاره و با احتساب موقعیت محلی و مکانی و قدمت و مصالح به کار رفته قیمت روز شش دانگ اعیان ، محدود و مبتنی بر معاینه محلی از طریق پرسش و بررسی اطلاعات و تصاویر مستندات ابرازی ، میزان عرضه و تقاضا و وضعیت فعلی بازار املاک و مستغلات و بدون احتساب دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و شهرداری و تغییر کاربری احتمالی و حذف پارکینگ احتمالی و میزان قرارگیری در طرح تعریض معبر و فارغ از اصالت سند و مسائل ثبتی و در صورتی که منعی جهت نقل و انتقال نداشته باشد در وضعیت موجود به مبلغ کل 29.600.000.000 ريال ( بیست و نه میلیارد و ششصد میلیون ريال ) برآورد گردیده است مقدار 14 شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پلاک فوق به مبلغ 4.300.000.000 ريال قیمت گذاری شده که از ساعت 9 الی 12روز دوشنبه مورخ 1399.10.08 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4.300.000.000 ريال ( چهار میلیارد و سیصد میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش می رسد. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است . و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. و حق حراج مازاد بر پایه مزایده بعهده خریدار می باشد. ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه 14007196437در وجه اداره اجرای اسناد رسمی خواهد بود. حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. مورد مزایده برابر وارده بشماره 85010559 1399.08.05 فاقد پوشش بیمه ای است.

تاریخ انتشار : 1399.09.22

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

 

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4937
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»