کد خبر: 4903
243
1399/09/11 - 12:45


آگهی مزایده اموال غیرمنقول

( سند رهنی ) در پرونده اجرایی کلاسه 9801842

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( سند رهنی ) در پرونده اجرایی کلاسه 9801842

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9801842 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 1 فرعی ، از3191 اصلی بخش 1 زنجان واقع در زنجان خیابان شهداء کوچه فلاح پلاک 7 طبقه اول غربی به مالکیت آقای محمد ایمانی به مساحت 124.41 متر مربع ، تحت سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 223686 ، صفحه 47 دفتر املاک ، جلد 509 ، ذیل شماره 60636 ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی شماره 12203 مورخ 1397.12.26 ، دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهر زنجان با موضوع لازم الاجرا به مبلغ 4.133.644.686 ريال بانضمام کلیه هزینه ها و خسارات قانونی ، در رهن بانک سینا شعبه فردوسی زنجان قرار گرفته است . حدود و مشخصات پلاک مذکور. شمالا : بطول 6.50 متر دیوار به دیوار پلاک 3182 اصلی . شرقا : اول بطول 1.85 متر دیواریست به نورگیر اشتراکی ، دوم بطول 5.60 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان پلاک باقیمانده 3191 اصلی ، سوم جنوبی به طول 1.60 متر چهارم بطول 2.90 متر . پنجم شمالی به طول 1.60 متر ، هر سه قسمت اخیر الذکر دیواریست به نورگیر اشتراکی ، ششم در امتداد قسمت پنجم بطول 60 سانتی متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان پلاک باقیمانده 3191 اصلی ، هفتم بطول 1.65 متر دیواریست به نورگیر اشتراکی ، هشتم بطول 2.55 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان پلاک باقیمانده 3191 اصلی ، نهم جنوبی بطول 1.40 متر ، دهم بطول 3.64 متر و 1.55 متر. دو قسمت اخیر الذکر در و دیواریست به راه پله ی اشتراکی . جنوبا : به طول 5.80 متر دیوار و پنجره و بالکن است به سمت حیاط اشتراکی. غربا : اول بطول 1.95 متر. دوم شمالی بطول 40 سانتی متر سوم بطول 8.13 متر دیوار به دیوار پلاک 3190 اصلی . چهارم بطول 9.90 متر دیوار به دیوار پلاک 3190 اصلی.

مطابق نظریه کارشناسی : این آپارتمان مسکونی به مساحت 124.41 متر مربع ، واقع در طبقه اول می باشد. این آپارتمان در یک ساختمان 2 طبقه شامل طبقات همکف و اول با دیوار باربر آجری و ستون فولادی و سقف طاق ضربی واقع گردیده است. نماسازی کل ساختمان سنگ چینی 7 سانتی بوده و ساختمان در ضلع شمالی کوچه قرار گرفته است. کف محوطه حیاط موزائیک بوده و در قسمت هایی به صورت باغچه اجرا شده است . این ساختمان فاقد پارکینگ بوده و قدمت احداث آن بالای 30 سال می باشد و موقعیت آپارتمان مورد ارزیابی با سند مطابقت دارد . در فضای داخل آپارتمان کف سرامیک ، دیوارها اندود گچ و نقاشی آشپزخانه کاشیکاری همراه با کابینت MDF و نورپردازی در سقف ، گرمایش بخاری و شومینه ، سرمایش کولر گازی ، پنجره ها u.p.v.c و درب ورودی واحد چوبی همراه با چهار چوب فلزی می باشد. این واحد دارای تراس اختصاصی می باشد و این ملک دارای تاسیسات آب و برق و گاز می باشد. پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.09.24 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 6.750.000.000 ريال (شش میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل به فروش خواهد رسید: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی در قالب چک تضمینی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی خواهد بود. حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، مصوب سال 1398 می باشد. لازم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است . در صورت وجود مزایده ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.مورد مزایده برابر اعلام بستانکار طی وارده بشماره 85012074 1399.09.04 فاقد پوشش بیمه می باشد.

تاریخ انتشار : 1399.09.11

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان


اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4903
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»