کد خبر: 4585
189
1399/07/21 - 11:38


آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو ) پرونده اجرائی ذمه به کلاسه 9800815

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9800815 یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 87 ایران 996 ج 98 نوع وانت زامیاد ، سیستم NISSAN ، تیپ 2400 رنگ آبی روغنی ، استهلاک مطلوب طبیعی ، شماره موتور :Z24550363 و شماره شاسی : NAZPL140TBN256646  متعلق به آقای مرتضی کرمانی بازداشت شده و واقع در زنجان خیابان خیام شرقی پارکینگ خیام که طبق نظر کارشناس رسمی خودرو در محل پارکینگ یاد شده درفضائی کاملا باز بدون محافظ و غیر مسقف بازدید و خودرو در لحظه بازدید ضمن بازدید کلی از سیستم قوای محرکه و تست فنی ، روشن کردن موتور و تایید سلامتی قوای محرکه موتور مشاهده گردید ، موتور روشن ، ضد یخ ، روغن مطلوب با کارکرد و پیمایش 107625 کیلومتر با وضعیت کاملا سالم می باشد.لاستیک ها مستعمل دارای زاپاس ، شیشه جلو ترک خوردگی ، داشبورد و تودوزی سالم دارای سیستم صوتی ، آینه ها و چراغ ها سالم ، خودرو دارای اتاق بار و خوردگی موضعی در سایر سطوح و بدنه و اعم از درب جلو سمت چپ دارای خش و خط ، با توجه با وضعیت ظاهری خودرو و کاربری آن در حد مطلوب و در ردیف خودرو های در حال بهره برداری قرار دارد خودرو مذکور برابر اعلام بستانکار تا مورخ 99.08.30 دارای بیمه می باشد که خودرو برابر نظر کارشناس رسمی به مبلغ 945.0000.000 ريال ( نهصد و چهل و پنج میلیون ريال ) ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 مورخ 99.08.05 روز دوشنبه در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 945.0000.000 ريال ( نهصد و چهل و پنج میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. و حوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده بعهده برنده مزایده است، شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک بین بانکی با شناسه 14007196437 در وجه اجرای اداره اجرای اسناد رسمی زنجان و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .

تاریخ انتشار : مورخ 1399.07.21

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4585
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»