کد خبر: 4897
212
1399/09/10 - 23:49


آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال منقول( خودرو ) پرونده اجرائی ذمه به کلاسه 9900313

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال منقول( خودرو ) پرونده اجرائی ذمه به کلاسه 9900313

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900313 یک دستگاه اتومبیل بشماره انتظامی 22-215 ط 16 ، نوع سواری ، سیستم پژو، تیپ 206 SDTUS ، مدل1395، رنگ سفید روغنی، استهلاک طبیعی ، شماره موتور :163B0283481  ، شماره شاسی : NAAP41FE4GJ784028 متعلق به آقای علی کیاپور بازداشت گردیده واقع در زنجان جاده بیجار پارکینگ زنجان ) که طبق نظرکارشناس رسمی خودرو در  محل پارکینگ یاد شده در فضائی کاملا باز بدون محافظ و غیر مسقف توقیف می باشد در لحظه بازدید از خودرو ، دارای سوئیچ روشن کردن موتور جهت بازدید و تایید سلامتی سیستم قوای محرکه و دارای عیب و نقص در استارت رها سازی دنده استارت موقع استارت زدن با پیمایش 151994 کیلومتر می باشد سطوح اتاق و بدنه دارای سابقه خوردگی از نیم تنه جلو سمت چپ و دارای خط و خش در سایر سطوح و بدنه می باشد . لاستیک های جلو با قابلیت استفاده 70 درصد و لاستیک های عقب با قابلیت 30 درصد دارای زاپاس و آچار چرخ و جک بوده ، شیشه ها سالم ، آینه ها سالم ، سیستم روشنائی ، چراغ های جلو و عقب سالم ، داشبورد سالم و تودوزی مطلوب و سیستم صوتی فابریک ، در مجموع خودرو با استهلاک طبیعی با سابقه خوردگی و تصادف در ردیف خودروهای در حال بهره برداری قرار دارد با عنایت به استعلام از سیستم و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه سهناب خودرو دارای بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه ایران به نام علی کیاپور از تاریخ 98.09.06 لغایت 99.09.06 می باشد شایان ذکر است خرید و فروش این نوع وسایط و مسبوق به سابقه آن مشروط به نداشتن موانع قانونی و توانایی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی می باشد که خودرو برابر نظر کارشناس به مبلغ 1.820.000.000 ريال ( یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ريال ) ارزیابی شده .از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399.09.24 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1.820.000.000 ريال ( یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ريال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد.ضمنا متذکر می گردد شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی با شناسه ملی 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .

تاریخ انتشار : مورخ 1399.09.10

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4897
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»