کد خبر: 11417
1402/12/08 - 20:46


آگهی مزایده اموال غیر منقول

آگهی مزایده اموال غیر منقول(سندذمه)

پایگاه خبری صدای زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول(سندذمه) پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۱۸۲۶

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۱۸۲۶ ششدانگ پلاک ثبتی ۳۵۳۰ فرعی از ۴۳ اصلی بخش ۷ زنجان به نشانی : زنجان کوی قائم خیابان بدر قطعه ۳۵۳۰ به مالکیت مرحوم سید ناصر شریفی فرکه مستند مالکیت ۵۰۴۶۱ تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۷ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۵۶۶۲۹ سری سال که در صفحه ۱۹۵ دفتر املاک جلد ۱۶۳ ذیل شماره ۳۲۹۹۹ ثبت صادر گردیده است. که ششدانگ پلاک مذکور، برابر بازداشت نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۸۲۷۰۸۵۰۰۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال قسمتی از مهریه خانم مریم تنوری به استناد سند ازدواج شماره ۳۶۲۱ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ تنظیمی دفتر ازدواج ۶۳ زنجان در قبال مبلغ ۹۴/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازداشت گردیده است .

حدود و مشخصات اجمالی پلاک مذکو برابر اعلام اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک زنجان عبارتست از : شمالا: اول بطول ۱۱/۹۰ متر پی به پی میدان دوم بخی است بطول ۲/۹۷ متر به خیابان ۱۰/۵ متری شرقا: بطول ۱۱/۹۰ متر پی بخیابان ۱۰/۵ متری جنوبا: بطول ۱۴ متر پی به پی پلاک ۳۵۸۲ فرعی غربا:بطول ۷ متر پی به پی پلاک ۳۵۲۹ فرعی دوم بطول ۷ متر پی به کوچه

برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری در زمان بازدید وضع موجود محل با حدود قید شده در سند صادره مطابقت داشت ملک مورد نظر عبارت از یک واحد ویلایی مسکونی با مساحت عرصه 193,8متر مربع اعیانی ملک در دو طبقه مجموعا حدود ۳۰۹ متر مربع میباشد. طبقه زیرزمین به مساحت حدود ۱۰۸ متر مربع به صورت یک واحد مسکونی شامل هال و پذیرایی، دو اتاق خواب، اشپزخانه ، حمام و سرویس بهداشتی است. پوشش کف سرامیک دیوارها گچ و خاک سفید همراه با کاغذ دیواری و در بخش آشپزخانه و حمام و سرویس پوشش دیوارها ،کاشی، کابینت اشپزخانه با بدنه فلزی و دربهای ام .دی. اف ، درب های داخلی چوبی و درب و پنجره مشرف به حیاط یو پی وی سی با شیشه دو جداره سیستم گرمایش از نوع ابگرمکن دیواری همراه با بخاری گازی است. طبقه همکف شامل هال و پذیرای، اشپزخانه دو اتاق خواب اشپزخانه حمام و سرویس بوده و این بخش به صورت دوبلکس اجرا شده و اتاق خوابها دارای اختلاف ارتفاع با بقیه بخشهای طبقه همکف بنا شده اند. پوشش کف پذیرایی پارکت و بقیه بخشها دارای پوشش کف سرامیکی اندود دیوارها گچ و خاک سفید همراه با کاغذ دیواری پوشش دیوار اشپزخانه سنگ انتیک و پوشش دیوارهای حمام و سرویس ،کاشی دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره مشرف به حیاط یو پی وی سی با شیشه دوجداره درب ورودی اصلی فلزی اهنی کابینت اشپزخانه ام دی اف سیستم گرمایش طبقه همکف پکیج دیواری همراه با رادیاتور پوشش کف راه پله و دیوارهای آن از نوع سنگ پلاک میباشد. نمای مشرف به بیرون سنگ پلاک، پوشش پشت بام ایزوگام است قدمت احداث بنا بالای ۳۰ سال است ملک از امتیاز انشعابات آب و برق هر کدام دو امتیاز و گاز یک امتیاز برخوردار است با عنایت به مراتب فوق ارزش ششدانگ پلاک ثبتی فوق ، به مبلغ ۸۰/۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال(هشتاد میلیارد و ششصد و هجده میلیون ریال)ارزیابی شده که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۸۰/۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد آگهی مزایده تجدید خواهد شد و حق مزایده مازاد بر پایه مزایده بعهده خریدار میباشد . ( ضمنا متذکر میگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی یک روز قبل به شماره شبا ۳۹۰۱۰۰۰۰۴۰۶۸۰۱۳۲۰۷۷۷۵۲۲۶ IRنزد بانک مرکزی تمرکز سپرده اداره کل ثبت اسناد استان زنجان بنام خزانه معین استان زنجان با شناسه واریز سپرده 984108500100000000000140201826با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد)مورد مزایده برابر اعلام وکیل بستانکار به وارده شماره ۱۴۰۲۸۵۶۸۱۰۶۲۰۰۰۱۴۱ _ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ فاقد پوشش بیمه ای میباشد.

تاریخ انتشار در سایت آگهی‌های سازمان ثبت: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

ریاست اداره اجرای اسناد رسمی زنجان_زهرا عنایتی


sedayezanjannews.ir/nx11417


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»