کد خبر: 11880
1403/03/06 - 15:44


آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)

پایگاه خبری صدای زنجان


آگهی مزایده اموال منقول (خودرو) پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۲۰۳۰

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۲۰۲۰۳۰ یک دستگاه خودرو سواری پراید GLXI CNG به شماره پلاک انتظامی ۸۷-۷۸۱ س ۶۵ مدل ۱۳۸۷ به رنگ سفید روغنی با استهلاک بالا به شماره موتور ۲۷۲۸۲۲۵ و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۷۹۸۵۱۵Sمتعلق به مرحوم آقای سعید امینی در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده و در پارکینگ حامی توقیف فیزیکی است. برابر گزارش مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ کارشناس رسمی دادگستری خودرو بازدید شد مشاهده گردید که خودرو در فضایی کاملا باز بدون غیر مسقف توقیف میباشد . در لحظه بازدید مشاهده گردید که موتور وسیله دارای استهلاک بالا و خروج دود آبی از مجاری خروجی اگزوز دارای بخار ناشی از احتراق و کمبود آب در رادیاتور میباشد و ضرورت تعمیرات در راستای رفع روغن سوزی با پیمایش ۳۴۲۶۲۲ هزار کیلومتر در وضعیت بهره برداری قرار دارد. سطوح اتاق بدنه دارای سابقه تصادف بازسازی دور اتاق بدن مسبوق به رنگ آمیزی و بعضی از قطعات بدنه تعویض میباشد . لاستیکهای عقب و لاستیک های زاپاس مستعمل لاستیکهای جلو با قابلیت استفاده بیش از پنجاه درصد پوسته داشبورد از وسط ترک خوردگی موضعی آینه جانبی راست از داخل شکستگی دارد خودرو دارای سیستم صوتی معمولی تودوزی با توجه به مدل خودرو مطلوب شیشه ها چراغ های جلو خطرهای عقب سالم میباشد. خودرو دوگانه سوز با دو مخزن CNG تجهیزات مرتبط با آن دارای معاینه فنی کپسول بوده است خودرو دارای بیمه شخص ثالث و شرکت بیمه ایران تاریخ انقضای بیمه منتهی به مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ میباشد و اسناد و مدارک در اختیار بستانکار بوده رویت شد. خودرو مذکور به مبلغ ۱/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردید . که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگران (صفا) کوچه شهید گنج خانلو اداره اجرای اسناد رسمی زنجان از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ ۱/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده میباشد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد آگهی مزایده تجدید خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را یک روز قبل از مزایده به شماره حساب 390100004068013207775226IR نزد بانک مرکزی به شناسه پرداخت 964108500100000000000140202030 ارائه فیش واریزی و با حضور خریدار نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.

تاریخ انتشار در سایت آگهی‌های سازمان ثبت روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان - زهرا عنایتی


sedayezanjannews.ir/nx11880


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»