کد خبر: 4917
170
1399/09/16 - 11:36


آگهی مزایده اموال منقول

آگهی مزایده اموال منقول مربوط به پرونده کلاسه 9900599

پایگاه خبری صدای زنجان

 آگهی مزایده اموال منقول مربوط به پرونده کلاسه 9900599

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900599 یک دستگاه سواری هاچ بک ، نوع سواری هاچ بک، سیستم هیوندا ، تیپ توسانix35 ، مدل 2012 ، رنگ سفید روغنی ، استهلاک طبیعی ، شماره موتور: 661435 ، شماره شاسی : KMHJU81CU459953  ، به شماره انتظامی 87 ایران 793 ص 32 متعلق به آقای محمد رضا کرمی بازدداشت گردیده و برابر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری زنجان وسیله موصوفه در پارکینگ  زنجان( واقع در زنجان جاده بیجار) در فضائی کاملا باز و بدون محافظ و غیر مسقف توقیف می باشد. در لحظه  بازدید از خودرو موصوفه بعلت خالی شدن توان باتری روشن کردن موتور جهت بازدید و تست فنی و بازدید درب صندوق عقب وسیله میسر واقع نشد. خودرو دارای سوئیچ در پارکینگ می باشد . در بازدیدهای صورت گرفته مشاهده گردید سطوح اتاق دارای سابقه خوردگی ، رنگ آمیزی و خط و خش می باشد. لاستیک های جلو و عقب مستعمل با قابلیت 30% بوده تجهیزات و تزئینات اعم از شیشه و چراغ های جلو و عقب و آینه ها ، تودوزی و داشبورد سالم می باشد. اسناد و مدارک اعم از کارت شناسایی خودرو ، بیمه نامه شخص ثالث و سایر اسناد و مدارک ، جهت رویت و مطابقت با مشخصات شناسایی وسیله میسر واقع نشد. مشخصات بر اساس مشخصات شناسایی موجود در خودرو قید شده است در مجموع با در نظر گرفتن همه جوانب امر و عوامل موثر در ارزش گذاری خودروی مزبور به مبلغ 8.750.000.000 ريال ( هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال ) ارزیابی گردیده است و برابر درخواست وارده مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99.10.01 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا- کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 8.750.000.000 ريال ( هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد وکلیه هزینه های قانونی و همچنین حق مزایده مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی در قالب چک تضمینی بانک ملی در وجه اجرای ثبت با شناسه ملی 14007196437 و حضور خریدار یا نماینه قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده موظف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . و برابر اعلام بستانکار بشماره وارده 85012147 خودروی مذکور فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : 99.09.16

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4917
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»