کد خبر: 4925
167
1399/09/17 - 12:7


آگهی مزایده اموال منقول( خودرو )

آگهی مزایده اموال منقول( خودرو )

پایگاه خبری صدای زنجان

                                          آگهی مزایده اموال منقول( خودرو )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900996 یک دستگاه اتومبیل خودرو بشماره انتظامی589 ب 11 ایران 87 سواری ، پژو 405، مدل1388، رنگ بژ متالیک، استهلاک طبیعی ، شماره موتور :12488114651، به شماره شاسی : NAAM01CA89R296453 متعلق به آقای رضا حجاب مستقر در نشانی بستانکار؛ که طبق نظرکارشناس رسمی خودرو در  محل پارکینگ در فضائی کاملا بسته با محافظ و مسقف توقیف می باشد با بازدیدسیستم قوای محرکه و روشن کردن موتور آن و تایید سلامتی، وضعیت فنی در شرایط مطلوب و در حال بهره برداری با پیمایش 80607 کیلومتر در ردیف خودرو های در حال بهره برداری قرار دارد و وضعیت سطوح اتاق و بدنه با وضعیت مطلوب بدون خط و خش ، لاستیک ها با قابلیت استفاده 30 درصد دارای زاپاس و جک و آچار چرخ و تجهیزات و تزئینات اعم از شیشه ها ، چراغ های جلو و عقب ، آیینه ها تودوزی ، داشبورد سالم ، سیستم صوتی فابریک فاقد پایداری بیمه شخص ثالث می باشد. در مجموع خودرو با وضعیت ظاهری فنی در شرایط مطلوب می باشد که به مبلغ 875.000.000 ريال ارزیابی شده .از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 199.10.01 در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگر- صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 875.000.000 ريال ( هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود متقاضیان خرید10 درصد از مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان با شناسه ملی  اداره 14007196437 کارسازی نموده و آن را ارائه و ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . مورد مزایده به موجب نامه وارده 85012463 مورخ 1399.09.15 فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار : مورخ 1399.09.17

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

اقدام کننده: م.س

sedayezanjannews.ir/nx4925
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»