کد خبر: 4975
131
1399/09/29 - 9:46


آگهی مزایده خودرو سند ذمه پرونده اجرائی کلاسه 9900211

آگهی مزایده خودرو

پایگاه خبری صدای زنجان

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9900211 یک دستگاه اتومبیل سواری شخصی پراید سایپا GLXI به پلاک انتظامی 87 ایران 643 س 68 مدل 1389 ، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور :  M13.3594001، شماره شاسی : S1412289618889   با استهلاک نسبتا بالا ، به متعلق به آقای حسین شیری با رعایت مستثنیات دین بازداشت شده که در زنجان جاده ترانزیت میانه نرسیده به دانشگاه پارکینگ عمومی بنیان مستقر می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی خودرو بر اساس بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی بعمل آمده وسیله مذکور دارای وضعیت کار کرده و در حال کار و نسبت به مدل آن نسبتا بالا می باشد با بکارگیری تجربیات علمی و از جمیع جهات فنی ارکان اصلی و فرعی و متعلقات تکمیلی و تجهیزات و تزئینات آن ، مورد بازدید فنی و تخصصی لازم قرار گرفت و به استناد همه بررسی های لازم در هر زمینه و با رعایت کلیه موارد کارشناسی و موثر در تعیین ارزش ها شامل : نوع مدل نوع سوخت کاربری ظرفیت و توان بهره برداری نحوه نگهداری وضعیت فنی و شرایط عمومی و ظاهر ارکان اصلی و فرعی کسر استهلاک اوراق و اسناد مربوطه هزینه های بازبینی فنی سابقه ی خوردگی و ریختگی و پریدگی رنگ روی بدنه - تجهزات ، میزان فرسایش لاستیکها و اخذ استعلام لازم و در  مجموع با لحاظ شرایط کنونی حاکم بر ارزش معاملاتی این نوع خودرو ها در بازار و مراکز عرضه و تقاضا ارزش خودرو 515.000.000 ريال تعیین گردید مزایده خودرو مذکور ، از ساعت 9 الی 12 مورخ 99.10.10 روز چهارشنبه در محل اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان کارگر ( صفا ) کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 515.000.000 ريال ( پانصد و پانزده میلیون ريال )شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی بعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده بعهده برنده مزایده می باشد . ضمنا متذکر می گردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی باشناسه ملی 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی  زنجان و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . ضمنا مورد مزایده برابر وارده شماره 85012400 99.09.12 وکیل بستانکار تا تاریخ 99.06.26 دارای پوشش بیمه ای  بوده است.

مینا تقیلو رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 

متن کامل محتوا
اقدام کننده: ا.رفیعی

sedayezanjannews.ir/nx4975
نام
ایمیل
نظر*


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»